Päiperlek – Lëtzebuerger Entomologesch Zäitschrëft

Bibliographie 1979-1990

Retour à la liste de la série Päiperlek

Päiperlek numéro 5/1

Télécharger Päiperlek numéro 5/1 sous format PDF [PDF 2565 KB]

  • Meyer, M., 1983. Schmetterlingsschutz - Ein Teil des Naturschutzes. Päiperlek - Lëtzebuerger Entomologesch Zäitschrëft 5/1: 5-12.
  • Pelles, A., 1983. Schmetterlingsparadiese aus zweiter Hand: Lebensraum Erzgruben. Päiperlek - Lëtzebuerger Entomologesch Zäitschrëft 5/1: 13-18.