Päiperlek – Lëtzebuerger Entomologesch Zäitschrëft

Bibliographie 1979-1990

Retour à la liste de la série Päiperlek

Päiperlek numéro 4/2

Télécharger Päiperlek numéro 4/2 sous format PDF [PDF 1007 KB]

  • Anonyme, 1982. Einwanderung von Sphingiden (Lepidoptera) in Luxemburg. Päiperlek - Lëtzebuerger Entomologesch Zäitschrëft 4/2: 3-5.
  • Anonyme, 1982. Enquête lépidoptérologique européenne/Europäische lepidopterologische Erfassung. Päiperlek - Lëtzebuerger Entomologesch Zäitschrëft 4/2: 6-0.
  • Anonyme, 1982. Enquête lépidoptérologique pour la réalisation d'un atlas faunistique de Belgique. Päiperlek - Lëtzebuerger Entomologesch Zäitschrëft 4/2: 7-0.
  • Anonyme, 1982. Buchbesprechung. Päiperlek - Lëtzebuerger Entomologesch Zäitschrëft 4/2: 8-9.
  • Anonyme, 1982. Hinweis an alle Mitarbeiter und Abonnenten. Päiperlek - Lëtzebuerger Entomologesch Zäitschrëft 4/2: 9-0.