Päiperlek – Lëtzebuerger Entomologesch Zäitschrëft

Bibliographie 1979-1990

Retour à la liste de la série Päiperlek

Päiperlek numéro 12/2

Télécharger Päiperlek numéro 12/2 sous format PDF [PDF 9,8 MB]

  • Gerend, R., 1990. Die Odonatenfauna der "Laach" bei Monnerich, eines anthropogen belasteten Feuchtgebietes im Süden Luxemburgs (Odonata). Päiperlek - Lëtzebuerger Entomologesch Zäitschrëft 12/2: 25-46.
  • Hellers, M., 1990. Beitrag zur Erfassung der Wickler Luxemburgs (Lepidoptera: Tortricidae, Cochylidae). Päiperlek - Lëtzebuerger Entomologesch Zäitschrëft 12/2: 47-112.
  • Mercatoris, N., M. Dufrene & P. Lebrun, 1990. Carabides de prairies du nord du Grand-Duché de Luxembourg (Coleoptera: Carabidae). Päiperlek - Lëtzebuerger Entomologesch Zäitschrëft 12/2: 113-126.